ผลงานนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลอื่นๆ พิมพ์

ผลงาน และงานวิจัยของสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
     - ผลงานนักศึกษา
     - งานวิจัย 

ตัวอย่างผลงาน และงานวิจัยบางส่วนของสาขาวิชาได้แสดงไว้ตามรายการดังนี้

ผลงานนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลอื่นๆ

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการประกวดนิทานภาพแนวคิด "รู้เก็บ รู้ใช้"
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
Website Game Design Competition
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  
 รางวัลชมเชย
เพลงแห่งความสุข
โครงการประกวด Happy ไม่ใช่เล่น Awards ภาค 3
DTAC
  

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 กรกฏาคม 2010 เวลา 06:27 น.