-

Welcome to

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Welcome to

Division of Computer and Information Technology
Faculty of Information Education and Technology
King Mongkut's University of Technology Thonburi


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Read more
image01

20ปี มัลติมีเดีย

บรรลุนิติภาวะ

11 พฤศจิกายน 2560 ณ KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX) BTSวงเวียนใหญ่

Read more
image02.

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง
(เฉลยสาย) ปี 2561

จัดงานวันที่ 15 กันยายน 2561
ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

Read more
image03

ขอแสดงความยินดีกับทีม "เติบ"

"คว้ารางวัลชนะเลิศในโปรเจคผีจ้างหนัง"

การสร้างสรรค์ผลงานมิวสิกวิดีโอเพลง จางจาง ไปครอง ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเป็น Official Music Video บน Youtube Channel ของค่าย Me Records

Read more
image04

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่17

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560 (พ.ศ.2561)
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Read more
image05

NEWS | ข่าวสารservice 1

ประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารได้อีกช่องทางที่เพจ

 CMMKMUTT

ข่าวสารละครเวทีมัลติสเตจ

 multistagekmutt

service 2

ศึกษาต่อ

ติดตามข่าวสารการสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านทาง

 Admission.kmutt.ac.th

เข้าศึกษา ป.โท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
ติดตามข่าวสารการสมัครเข้าศึกษาต่อป.โท more +


เข้าศึกษา ป.ตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย (วท.บ.)
เปิดรับสมัคร 4 รอบดังต่อไปนี้

รอบที่1 Portfolio
(สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย)

- โครงการ Active Recruitment more +
- โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และ ทุนเพชรพระจอมเกล้า more +
- โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี more +
- โครงการ 2B KMUTT more +
- โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
- โครงการรับนักเรียน โครงการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.)

รอบที่2 โควต้า
(สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย)

- โครงการ Active Recruitment
- โครงการคัดเลือก โดยใช้คะแนน GAT/PAT
- โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- โครงการเลือกตรง กลุ่ม ปวช.

รอบที่3 รับตรงร่วมกัน
(รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ.)

สำหรับนักเรียนทุกแผนการเรียน โดยผ่านการคัดเลือกกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รอบที่4 แอดมิชชั่นกลาง (Admissions ผ่าน ทปอ.) รอประกาศจาก Web มจธ. http://admission.kmutt.ac.th

รอบที่5 สมัคร และคัดเลือกตรงโดยมหาวิทยาลัย รับตรงอิสระ

ติดตามข่าวสารการสมัครเข้าศึกษาต่อป.ตรี more +

service 3

เอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่างๆผ่านทาง

 regis.kmutt.ac.th/service/formall

- ตารางสอน
ตารางสอนระดับปริญญาตรี เทอม2/2561
ตารางสอนระดับปริญญาโท เทอม2/2561


- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554 more +


- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 more +


- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 more +

ACHIEVEMENTS | ผลงาน

ติดตามผลงานได้อีกช่องทางที่     project 10 project 10

มัลติฯคว้าที่1 ประกวดโฆษณา NAUTILUS

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ปลาทูน่ากระป๋อง Nautilus จัดการประกวดคลิปโฆษณา ภายใต้แนวคิด“Nautilus Lite Trendi Cup อร่อย สุขภาพดี ทุกเวลา” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยมีนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประกาศผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ในการประกวดครั้งนี้ นักศึกษาของภาควิชาฯ ได้คว้ารางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท
project 10

Multicamp ครั้งที่ 17

มัลติแคมป์ ครั้งที่17 ค่ายสำหรับน้องๆม.ปลายที่อยากเข้ามาหาประสบการณ์ทางด้านมัลติมีเดีย สำหรับค่าย Multicamp เป็นค่าย 4 วัน 3 คืน โดยจะแบ่งการอบรมออกเป็น 5 ด้าน Design เรียนรู้การออกแบบที่ทันสมัยและได้ลองคิดสิ่งแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ Photo มีการอบรมการถ่ายภาพทางด้านทฤษฏี และเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้จับกล้องลงสนามถ่ายภาพด้วยตัวเอง โดยมีพี่ ๆ คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด Drawing สอนพื้นฐานการวาดรูปเบื้องต้น เพื่อให้น้อง ๆ มีพื้นฐานที่ดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ Programming การแนะแนวพื้นฐานและการนำความรู้ไปใช้ต่อในอนาคต Production ทดลองการเป็นผู้กำกับมือใหม่ ด้วยการผลิตสื่อเป็นของตัวเอง รายละเอียด : https://www.camphub.in.th/campreview-ep43-multicamp-17/
project 10 project 10

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 60

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การระดมสมองและวางแผนการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2560"
project 10

กิจกรรมจิตอาสา 60

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมจิตอาสา 60 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
project 10

Fiet Spirit Day

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเชียร์สร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ โรงยิม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรับชมและเป็นกำลังใจแก่นักศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้แต่ละภาควิชาได้มาแสดงสปิริตของตัวเอง นอกจากนั้นยังมีการเปิดตัว FIET Ambassador project 7 อีกด้วย ซึ่งน้องๆได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงต่างๆขณะทำกิจกรรมซึ่งน้องๆก็ได้แสดงความสามารถของตนเองมาได้อย่างน่าประทับใจ
project 10

กิจกรรมสู่แสงเทียน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการสู่แสงเทียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงฝึกพลศึกษา มจธ. เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ มอบชุดปฏิบัติการ การแสดงโชว์สร้างสรรค์ของนักศึกษาใหม่ทั้ง 7 ภาควิชา การประกวด FIET Ambassador Boy & Girl โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา KMUTT Student : Code of Honor การสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกัน การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
project 10

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 17สิงหาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ได้ทำต่อเนื่องมาทุกปี โดยมี ผศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารทั่วไป งานวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีและมีคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน งานพิธีไหว้ครูครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาใหม่ ได้แสดงตนขอเป็นศิษย์พร้อมที่จะรับคำสั่งสอนและคำแนะนำทุกประการ รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าได้แสดงความเคารพและกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเพื่อให้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองและสังคมต่อไป
project 10

กิจกรรมเฉลยสาย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมเฉลยสายรหัสขึ้น เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และพี่ๆบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วมาทำความรู้จักกับน้องๆพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงาน เพื่อให้ความรู้กับน้องๆในสาขาวิชาอีกด้วย
project 10

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่1/60

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดงาน โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่1) “การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานสำหรับสายงานมัลติมีเดีย 3 มิติ ในปี พ.ศ.2560” โดยมีทีมงานจากบริษัท ยานนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มาเป็นวิทยากร ในหัวข้อ“ทักษะ 3D Matchmoving Techniques for Hollywood Movies” ณ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 6 ห้องเรียน CB30612 โดยมี ผศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารทั่วไป งานวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคนิค 3 มิติต่างๆ ในการสร้างภาพยนตร์ระดับสากล เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในการสมัครงานในสายงานที่เกียวข้องต่อไป
project 10

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่1/60

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดงาน โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่1) “การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานสำหรับสายงานมัลติมีเดีย 3 มิติ ในปี พ.ศ.2560” โดยมีทีมงานจากบริษัท ยานนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มาเป็นวิทยากร ในหัวข้อ“ทักษะ 3D Matchmoving Techniques for Hollywood Movies” ณ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 6 ห้องเรียน CB30612 โดยมี ผศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารทั่วไป งานวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคนิค 3 มิติต่างๆ ในการสร้างภาพยนตร์ระดับสากล เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในการสมัครงานในสายงานที่เกียวข้องต่อไป
project 10

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี2560 (ครั้งที่2)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องเรียน30612 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศครั้งที่2 โดยมีทีมงานจาก Adecco Thailand มาบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพ" โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่3และ4 เข้าร่วมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวสมัครงาน และความรู้เรื่องอาชีพที่น่าสนใจแก่นักศึกษา โดยจะเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษา เพื่อความพร้อมทัึ้งทางวิชาการและทางบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม
project 10

งาน 20 ปี มัลติมีเดีย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "ทิศทางของสื่อมัลติมีเดียและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต (20th CMM KMUTT)" ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเคเอกซ์ มจธ. โดยมี ผศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารทั่วไป งานวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และรศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล มาร่วมเสวนาถึงความเป็นมาของสาขาวิชาฯ ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยบรรยากาศภายในงานได้จัดนิทรรศการผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดแสดงละครเวที Multi Stage ตั้งแต่ครั้งที่ 1-6 และได้เชิญตัวแทนจากบริษัทชั้นนำ เช่น GDH, Wongnai, Yannix, rgb72, GrouM ร่วมเสวนาถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพทางด้านสื่อ ทำให้ทราบถึงความต้องการของผู้ประกอบการว่าต้องการบัณฑิตที่มีทักษะที่สามารถปรับตัวและเรียนรู้ให้ทันโลกปัจจุบัน รวมถึงต้องมีทัศนคติที่ดี คิดบวก และคิดเป็นเพื่อให้สามารถอยู่รอดในยุคปัจจุบัน และเป็นการกลับมาพบกันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์อนาคต เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปในอนาคต
project 10

ประกวดออกแบบสื่อวิดีโอบริษัท ARIT

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด มอบรางวัลชนะเลิศให้กับทีม Timeless จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการประกวดออกแบบสื่อวิดีโอ Motion Graphic Contest 2017 ในหัวข้อ "Get certify today change tomorrow” ใบประกาศนียบัตรทางด้านไอทีสร้างโอกาสและความสำเร็จในอนาคตคุณได้อย่างไร โดยได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
project 10

CAI ปันความรู้ สู่โรงเรียนใกล้บ้าน จ.ราชบุรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CMM344 Computer-Assisted Instruction Development ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับในรายวิชามาพัฒนาให้เกิดคุณค่าแก่สังคม โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีความทันสมัย ช่วยกระตุ้นและสร้างความน่าสนใจในการเรียนเนื้อหาวิชาให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสในการเรียนเพิ่มสูงขึ้น และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียที่รองรับกับอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ ลดช่องว่างในการศึกษาระหว่างผู้เรียนในพื้นที่ชนบท ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานจากปัญหาในชุมชนจริง ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ที่หลากหลายบนพื้นฐานความรู้เชิงวิชาการสู่การปฏิบัติได้จริงตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. รวมถึงเป็นบัณฑิตที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ซึ่ง “โครงการ CAI ปันความรู้ สู่โรงเรียนใกล้บ้าน” จัดขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2561
project 10

ละครเวทีมัลติสเตจ ครั้งที่ 6

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมละครเวทีมัลติ ครั้งที่ 6 “เสี้ยวจงรักที่ยิ่งใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้หัวข้อ โครงการ พัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อำพัน เจริญสุขลาภ (เม้ง ป.ปลา) ผู้ที่เคยประพันธ์เพลงงิ้วให้กับละครดัง ได้เข้ามาให้คำปรึกษาและช่วยเตรียมการแสดงในส่วนของงิ้วและประพันธ์ เพลงใหม่ เพื่อละครเวทีของเราโดยเฉพาะ และความร่วมมือร่วมใจของคณะนักศึกษากว่าร้อยชีวิต ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ละครเวทีด้วยความทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และความ รู้ความสามารถทั้งหมดที่ได้เรียนมาจากภาควิชาด้วยใจรัก เพื่อสร้างสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมา ทั้ง นี้ ทางภาควิชา ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนและกระแสตอบรับทุกความคิดเห็น หลากหลายมุมมองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อละครเวทีในครั้งนี้
project 10

ทีม"เติบ"ชนะเลิศในโปรเจคผีจ้างหนัง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ในงานประกวดโปรเจคผีจ้างหนังกับการสร้างสรรค์ผลงานมิวสิกวิดีโอเพลง จางจาง ณ บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด โดยทีม "เติบ" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเป็น Official Music Video บน Youtube Channel ของค่าย Me Records
project 10

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ได้ทำต่อเนื่องมาทุกปี โดยมี ผศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารทั่วไป งานวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีและมีคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน งานพิธีไหว้ครูครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาใหม่ ได้แสดงตนขอเป็นศิษย์พร้อมที่จะรับคำสั่งสอนและคำแนะนำทุกประการ รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าได้แสดงความเคารพและกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเพื่อให้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองและสังคมต่อไป
project 10

กิจกรรมสู่แสงเทียน61

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสู่แสงเทียนประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้ธีม “In Thai Inspiration จากความเป็นไทยแรงบันดาลใจสู่สากล” ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มจธ. โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ภายในกิจกรรมได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบชุดปฏิบัติการกิจกรรมสู่แสงเทียน การประกวด FIET Ambassador Boy and Girl Project 8 โดยมี CMM Ambassador ฝ่ายชาย (น้องท็อป) นายรัชชานนท์ รามศิริ ได้รับรางวัลทัศนคติยอดเยี่ยม และฝ่ายหญิง (น้องอุ้ม) นางสาวอัจฉรางกร ผุยคำภา ได้รับรางวัลการแสดงยอดเยี่ยม จากนั้นมีการแสดงโชว์จาก FIET KATAKORN การแสดงจากผู้นำเชียร์ FIET CHEERLEADER และการแสดงโชว์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล The Best of International และได้ปิดท้ายด้วยการแสดง Mini Concert จากวงธรรมรักษาแบรนด์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของคณะครุศาสตร์อย่างเป็นทางการและเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไปแข่งขันในกีฬาสี่เทียนเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
project 10

พิธีประดับเนคไทด์และตุ้งติ้ง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 องค์การนักศึกษา ร่วมกับชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดให้มีพิธีประดับเนคไทและตุ้งติ้งประดับเข็มพระมหามงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งพิธีดังกล่าวมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับเนคไทและตุ้งติ้งประดับเข็มพระมหามงกุฎ ซึ่งมีตรามหาวิทยาลัยปรากฏเป็นเครื่องแบบ การแต่งกายของนักศึกษา และพร้อมกันนี้ได้มีพิธีถวายบังคมและถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยอัญเชิญพระมหามงกุฎ เปรียบเสมือนองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า จากสำนักหอสมุด ไปประดิษฐานบนแท่นที่ประทับ ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเคารพรักในสถาบันแก่นักศึกษารำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นนักศึกษาที่ดีโดยการกล่าวปฏิญาณเบื้องหน้าพระมหามงกุฎอันเป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธี
project 10

มัลติเฟรชชี่ Boy and Girl

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 องค์การนักศึกษาร่วมกับชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงาน FRESHY NIGHT 2018 ภายใต้ธีม “ Pass The Love Forward ” ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยก่อนงานได้มีการจัด Fashion Set ทั้ง 4 ธีม ได้แก่ Summer Winter ,Rainy ,Spring บอกถึงความรักทั้ง 4 ฤดูกาล ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปอยู่ห้วงเวลาแห่งความรักในแบบฉบับชาวยุค 90’s Retro การประกวด Freshy Boy and Girl 2018 โดยมี CMM Freshy Boy นายธนาพงศ์ นิธินนท์ (น้องเต้) และ CMM Freshy Girl นางสาวชนากานต์ ปริยานภาพงษ์ (น้องแตงกวา) เป็นตัวแทนเข้าประกวด Fashion Set Summer ได้ยอดไลค์ไปถล่มทลายและในวันงานได้มีเข้าร่วมเดินแบบและแสดงความสามารถพิเศษสุดประทับใจบนเวที
 • project 12

  ประกวดโฆษณา NAUTILUS

  6 เมษายน 2560

 • project 12

  MULTICAMP ครั้งที่ 17

  26-29 พฤษภาคม 2560

 • project 14

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 60

  28-30 มิถุนายน 2560

 • project 12

  กิจกรรมจิตอาสา

  19 กรกฎาคม 2560

 • project 14

  Fiet Spirit Day

  24 กรกฎาคม 2560

 • project 20

  กิจกรรมสู่แสงเทียน

  26 สิงหาคม 2560

 • project 12

  พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

  17 สิงหาคม 2560

 • project 12

  กิจกรรมเฉลยสายรหัส60

  9 กันยายน 2560

 • project 12

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่1/60

  1 พฤศจิกายน 2559

 • project 12

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่2/60

  30 ตุลาคม 2560

 • project 12

  งาน20ปีมัลติมีเดีย

  11 พฤศจิกายน 2560

 • project 12

  ประกวดออกแบบสื่อวิดีโอบริษัทARIT

  27 พฤศจิกายน 2560

 • project 12

  CAI ปันความรู้ สู่โรงเรียนใกล้บ้าน จ.ราชบุรี

  23-24 พฤษภาคม 2561

 • project 12

  ละครเวทีมัลติสเตจ ครั้งที่ 6

  29-30 พฤษภาคม 2561

 • project 12

  ทีม"เติบ"ชนะเลิศประกวดโปรเจคผีจ้างหนัง

  26 กรกฎาคม 2561

 • project 12

  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

  16 สิงหาคม 2561

 • project 13

  กิจกรรมสู่แสงเทียน61

  25 สิงหาคม 2561

 • project 14

  พิธีประดับเนคไทด์และตุ้งติ้ง 2561

  3 กันยายน 2561

 • project 15

  มัลติเฟรชชี่ Boy and Girl

  17 กันยายน 2561

 • project 14

  Tour KMUTT 2561

  12 ตุลาคม 2561

 • project 14

  Fiet Game 2561

  29 ตุลาคม 2561

ABOUT US | เกี่ยวกับเรา

ปี พ.ศ.2539
ก่อตั้งหลักสูตร ค.อ.ม.

    ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและแพร่หลายเข้าสู่ในทุกวงการ ถึงระดับที่กล่าวกันว่าเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสังคมมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากเท่าไร ก็ย่อมต้องการความรู้ทางด้านนี้มากเท่านั้น เป็นที่น่ายินดีว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มจำนวนผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีความพยายามที่จะบรรจุวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านนี้ให้มากขึ้นแก่สังคมไทย อย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวยังไม่บรรลุความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากว่าประเทศไทย ยังขาดแคลนครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรีอีกเป็นจำนวนมาก
    สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความขาดแคลน จำนวนครูทางด้านนี้เป็นอย่างมาก ทั้งในระดับอุดมศึกษา และต่ำกว่าระดับ อุดมศึกษา จึงได้เปิดหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครู สอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีการต่อยอดครู และผู้ที่สนใจจากความรู้ความสามารถระดับปริญญาตรีที่มีอยู่แล้วได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม ในระดับมหาบัณฑิตทางการสอนทางด้านนี้ให้เพียงพอต่อ ความต้องการในวงการการศึกษา ซึ่งน่าจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยขยายการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ประเทศชาติ มากขี้นด้วย

ปี พ.ศ.2540
ก่อตั้งหลักสูตร วท.บ.

    ตามที่ปรากฎชัดว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะระบบทางด้านข้อมูลของอินเตอร์เน็ต ผลของความเจริญนี้ได้มีแผนการนำมาใช้ทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ประจักษ์ชัด ก็คือบุคลากรที่จะเข้าใจและสามารถ ที่จะพัฒนาและใช้ตัวฐานข้อมูลทางการศึกษา รวมทั้งสื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะนำสื่อจากต่างประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชากร จึงจำเป็นจะต้องรีบเร่งพัฒนาสื่อต่างๆ ดังกล่าวภายใต้ภาษาและวัฒนธรรมของเราเอง รวมทั้งต้องอยู่ในระดับถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพด้วย จึงเห็นได้ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตบุคลากร เพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไป
      การผลิตบุคลากรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดียนี้จะใช้เวลา 4 ปี โดยรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้องศึกษาในแขนงวิชาต่างๆดังนี้ สาขาเทคโนโลยีพื้นฐาน วิชาการศึกษา(เช่น จิตวิทยาการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล เทคโยโลยีการศึกษา เป็นต้น) วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียพื้นฐาน (เช่น การถ่ายภาพ วิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา กราฟฟิค เทคนิคสีสรร และเสียง สำหรับงานมัลติมีเดีย เป็นต้น) วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์) วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย (เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางมัลติมีเดีย มัลติมีเดียประยุกต์ทางการศึกษา สื่อสารมวลชน โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) และเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้รอบด้าน เน้นงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการออกแบบมัลติมีเดีย มีความชำนาญในการแสวงหาความรู้ใหม่ มีความคิดดีและสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญรุ่งเรือง

ปณิธาน

1. มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
2. มุ่งก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
3. มุ่งสร้างสรรค์งานทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
4. มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม
3. เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย

CONTACT US | ติดต่อเรา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 02-470-8500 ,โทรสาร. 02-470-8500
e-mail: dept.cit@mail.kmutt.ac.th
facebook: facebook.com/CMMKMUTT