ปวงข้าพระพุทธเจ้า

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

image01

Welcome to

DEPARTMENT OF COMPUTER
AND INFORMATION TECHNOLOGY
FIET, KMUTTสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Read more
image01

MULTICAMP 16

ตอน เด็ก มั่น หน้า

2 มิถุนายน ถึง 5 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Read more
image02

CAI ปันน้ำใจครั้งที่5

CAI Village

23 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Read more
image03

พิธีมอบเกียรติบัตรประกวดออกแบบโลโก้

ฉลองครบรอบ ๒๐ ปี มัลติมีเดียพระจอมเกล้าธนบุรี

24 พฤษภาคม 2559 ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Read more
image04

The Symposium of the Emergence

โครงการการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ

17 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ "The Symposium of the Emergence of Computer and Information Technology that Affects Our Lives"

Read more
image05

Microsoft Student Partner

โครงการ Microsoft Student Partner(MSP)

20 ตุลาคม 2559 ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Read more
image05

NEWS | ข่าวสารservice 1

ประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารได้อีกช่องทางที่เพจ

 Multimedia KMUTT News

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 (เฉพาะนักศึกษาที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ทุกโครงการ ภายในเดือนมีนาคม 2558) more +
_________________________________________________

- กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) กำหนดการปี60 more +

service 2

ศึกษาต่อ

ติดตามข่าวสารการสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านทาง

 Admission.kmutt.ac.th

เข้าศึกษา ป.โท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.บ.)
ติดตามข่าวสารการสมัครเข้าศึกษาต่อป.โท more +
_________________________________________________

เข้าศึกษา ป.ตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย (วท.บ.)
เปิดรับสมัคร 3 รอบดังต่อไปนี้

1. รอบรับตรง
เฉพาะนักเรียนม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต GPAX 5เทอมตั้งแต่ม.4เทอม1 ถึงม.6เทอม1 โดยมี 3 โครงการดังนี้
- โครงการเรียนดี ใช้ GPAX, GPA(คณิต|วิทย์|อังกฤษ)
- โครงการ GAT/PAT ใช้ GPAX, GPA(คณิต|วิทย์|อังกฤษ), GAT(ทั่วไป|อังกฤษ), PAT1(คณิต), PAT2(วิทย์)
- โครงการ Clearing house ใช้ GPAX, GPA(คณิต|วิทย์|อังกฤษ), GAT(ทั่วไป|อังกฤษ), PAT1(คณิต), PAT2(วิทย์)

2. รอบโควต้า
สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ แผนการเรียนวิทย์-คณิต โดยมี 4 โครงการดังนี้
- โครงการ 2B-KMUTT
- โครงการสมาคมศิษย์เก่า
- โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้า
- โครงการ Active Recruitment

3. รอบแอดมิดชั่น
สำหรับนักเรียนทุกแผนการเรียน โดยผ่านการคัดเลือกกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ติดตามข่าวสารการสมัครเข้าศึกษาต่อป.ตรี more +

service 3

เอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่างๆผ่านทาง

 regis.kmutt.ac.th/service/formall

- ตารางสอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
ตารางสอนระดับปริญญาตรี เทอม1/2560
ตารางสอนระดับปริญญาโท(รหัส59) เทอม1/2560
ตารางสอนระดับปริญญาโท(รหัส60) เทอม1/2560
ตารางสอนระดับปริญญาโท เข้า 2/59 (รหัส 59) เทอม1/2560
_________________________________________________

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 more +
_________________________________________________

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 more +
_________________________________________________

- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 more +

ACHIEVEMENTS | ผลงาน

ติดตามผลงานได้อีกช่องทางที่     project 7

BETAGRO Food Safety Society

สาวขาลุยของโครงการฯ "ปั้นหยา" นัทธมน ผดุงพัฒโนดม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเธอก็ไม่หวั่น ทั้งยังชื่นชอบการเต้นโคฟเวอร์ แต่งคอสเพลย์ บาสเก็ตบอลเธอก็เล่นนะ ลุยทุกกิจกรรมขนาดนี้ มั่นใจได้เลยว่า ปฎิบัติการส่งต่อความรู้ความปลอดภัยด้านอาหารของปั้นหยา ต้องเต็มที่แน่นอน

Facebook fanpage |  BETAGROfoodsafetysociety

project 1

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

นายณัฐวุฒิ แสวัง (เหินฟ้า) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หนึ่งใน 5 นักศึกษาผู้สร้างสรรค์กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่น และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนี่อง ไม่ว่าจะเป็น พิธีไหว้ครู พิธีประดับไทและเข็มพระมหามงกุฎ พิธีถวายบังคมและกล่าวปฏิญาณ งานคัดเลือกผู้เชิญพระมหามงกุฎ งาน Freshy Night และงานกีฬา3พระจอม กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นที่ประจักษ์ ยอมรับต่อสายตาของนักศึกษาใหม่และปัจจุบัน รวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น
บทความInside KMUTT Magazine ประจำเดือนมกราคม 2558
project 2

โครงการ Garena Short Film เกมไม่เกรียนในผลงานชื่อ “Uninstall”

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ประกวดหนังสั้น “Garena Short Film เกมไม่เกรียน” สะท้อนเนื้อหาและแง่คิดที่ดีต่อสังคม ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งการตัดสินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้กำกับมากฝีมือของวงการภาพยนตร์ไทย “อุ๋ย - นนทรีย์ นิมิบุตร”และผู้กำกับหนุ่มไฟแรง “บิลลี่ – วรกร ฤทัยวาณิชกุล” มาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท ทีม “Parallel” นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ได้คว้ารางวัล จากผลงานชื่อ “Uninstall” โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกันสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่องราวเกี่ยวกับเกมออนไลน์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเกมบนคอมพิวเตอร์หรือมือถือ โดยสร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคม และให้แง่คิดเชิงบวกว่าถ้าเล่นเกมแบบมีวินัย จะไม่เป็นภัยต่อสังคมในปัจจุบัน

ชมผลงาน  >>>ที่นี่<<<
project 3

รางวัลเสือมีTaste (ทีมที่แต่งร้านได้สวยที่สุด)

LEO Presents เสือยืด The T Shirt Project Season 3 แคมเปญการประกวด “เสื้อยืด”ที่เป็นมากกว่าดีไซน์ กับภารกิจการออกแบบที่เปลี่ยนโลกแฟชั่น ให้กลายเป็นช่องทางทำดี รายได้ที่ได้จากการขายเสื้อของทีม จง ทำ ดี ได้มอบให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการในวันที่ 22-23 ธ.ค.2557

แนวความคิดการออกแบบ : LAW No.06 SCOUT IS A FRIEND TO ANIMALS กฎข้อที่ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ มองผ่านๆจะเห็นเพียงหน้าเสือ แต่เมื่อมองใกล้เข้าไป รอบๆหน้าเสือจะเป็นสัตว์ต่างๆตัวเล็กๆกระจายอยู่ สื่อว่าเสือ(ลูกเสือ)เป็นมิตรและคอยปกป้องดูแลเหล่าสัตว์นานาชนิด

ชมผลงาน  >>>ที่นี่<<<

project 4

ตอน เผ่า มันส์ ติ๊สท์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย (Multi Camp ครั้งที่ 15) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร รวมถึงมีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางด้านมัลติมีเดีย โดยจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่1 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Facebook fanpage |  Multicamp 15

project 5

CAI แบ่งปันความรู้ ครั้งที่ 4

โครงการ CAI แบ่งปันความรู้ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน และสร้างเสริมประสบการณ์ในเรื่องการจัดการและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างมีระบบของนักศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรม |  Click Here

project 6

ประกวดสื่อประเภท Infographic “คนรุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน” ปี 2014

นางสาววิภาพร สอนใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสื่อประเภท Infographic "คนรุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน" จัดขึ้นโดย Mitsui Sumitomo Insurance Thailand Branch เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
project 7

ตอน เด็ก มั่น หน้า

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย (Multi Camp ครั้งที่ 16) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร รวมถึงมีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางด้านมัลติมีเดีย โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน ถึงวันที่5 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
project 8

CAI VILLAGE

โครงการ CAI แบ่งปันความรู้ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน และสร้างเสริมประสบการณ์ในเรื่องการจัดการและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างมีระบบของนักศึกษา โดยจัดขึ้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
project 9

โครงการการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ระหว่าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งโตเกียวประจำปี 2016 ในหัวข้อ "The Symposium of the Emergence of Computer and Information Technology that Affects Our Lives" โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพกิจกรรม |  Click Here

project 10 project 10

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การระดมสมองและวางแผนการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA" วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมฟูราม่า เอ็กคลูซีฟ แซนดารา ชะอำ
project 11

โครงการประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง
project 12

โครงการ TIPInsure Viral Clip Contest Season 2 หัวข้อ “เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน”

ประกาศผู้ชนะเลิศ โครงการ TIPInsure Viral Clip Contest Season 2 หัวข้อ “เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน”ตามที่ www.tipinsure.com โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดคลิปสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ tipinsure.com โดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการกับสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน ที่ใครหลายๆ คนอาจไม่เคยสังเกตมาก่อนว่ามันทำได้ และยังทำให้ชีวิตเราสะดวกมากขึ้นอีกด้วย เหมือนการซื้อประกันภัยผ่านเว็บไซต์ tipinsure.com ภายใต้หัวข้อ “เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน” ดำเนินการตัดสินผลงาน รอบชิงชนะเลิศ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. คะแนนจากคณะกรรมการ     70% 2. คะแนนยอดวิวของคลิป        30%   รางวัลชนะเลิศ      ทุนการศึกษา 40,000 บาท     พร้อมเกียรติบัตร ผลงาน “เคล็ดลับความสวยง่ายๆ สำหรับเตรียมตัวก่อนเที่ยว”       จาก ทีม นี่แหละ  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
project 13

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19: NSC 2017

นักศึกษามัลติมีเดียเจ๋ง! คว้ารางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) จากงาน NSC 2017 (NECTEC) นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ และ นายประวิทย์ สร้อยเสนา พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (มัลติมีเดีย) คว้ารางวัลชมเชย จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) รอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) ในหมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ จากผลงานการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ Parallax Scrolling โดยได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 10,000 บาท จาก NECTEC เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกหมวดโปรแกรมรวมกว่า 600 ทีมจากทุกภูมิภาค

CGAM#9 HERE WE ROAR !! Secrets of the Amazon@KMUTT

เนื่องด้วยสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน กีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ คณะด้านไอทีและมัลติมีเดีย 3 มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า COMPUTER GRAPHIC AND MULTIMEDIA ครั้งที่ 9 หรือ CGAM#9 ซึ่งในปีนี้ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นที่รู้จักแก่เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านไอทีและมัลติมีเดีย ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ต่อไป ​ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้เห็นสมควรให้จัดโครงการ กีฬาประเพณี COMPUTER GRAPHIC AND MULTIMEDIA ครั้งที่ 9 ขึ้น เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ และแนะนำผลงานของนักศึกษา จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้รู้จักเครือข่ายคณะด้านไอทีและมัลติมีเดียมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬานักศึกษาเชื่อมความสัมพันธ์ ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์กับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความร่วมมือกัน แสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาทั้ง 3 มหาวิทยาลัยซึ่งลักษณะกิจกรรมเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นันทนาการ และการแสดง ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน กิจกรรมต่างๆภายในงาน และการแสดงจะเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพ่อหลวงมาใช้ในการแสดงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

สัมมนา

เนื่องด้วยสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • project 0

  BETAGRO Food Safety Society

  1 ใน 24 คนรุ่นใหม่ใส่ใจอาหารปลอดภัย

 • project 1

  1 ในผู้นำการเปลี่ยนแปลง

  เบื้องหลังความสำเร็จของกิจกรรมนักศึกษา

 • project 2

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  ทีม “Parallel”

 • project 3

  The T-Shirt Project Season 3

  ทีม จง ทำ ดี

 • project 4

  MULTICAMP ครั้งที่ 15

  28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2558

 • project 5

  CAI ปันน้ำใจครั้งที่ 4

  ณ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย

 • project 6

  ประกวดสื่อประเภท Infographic

  “คนรุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน”

 • project 7

  MULTICAMP ครั้งที่ 16

  2 มิถุนายน-5 มิถุนายน 2559

 • project 8

  CAI ปันน้ำใจครั้งที่ 5

  ณ โรงเรียนวัดกำแพงแสน

 • project 9

  The Symposium of the Emergence

  17 มิถุนายน 2559

 • project 10

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

  3 กรกฎาคม 2559

 • project 11

  โครงการประชุมผู้ปกครอง

  29 มิถุนายน 2559

 • project 12

  ประกวด TIP Insure Viral ClipContest Season2 หัวข้อ “เรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน”

  1 พฤศจิกายน 2559

 • project 13

  แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ NSC 2017 ครั้งที่ 19

  วันที่ 15-17 มีนาคม 2560

 • project 14

  CGAM#9 HERE WE ROAR !! | Secrets of the Amazon@KMUTT

  26 มีนาคม 2560

 • project 15

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ2560

  21-23 มิถุนายน 2560

ABOUT US | ประวัติ

ปี พ.ศ.2539
ก่อตั้งหลักสูตร คอ.บ.

    ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและแพร่หลายเข้าสู่ในทุกวงการ ถึงระดับที่กล่าวกันว่าเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสังคมมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากเท่าไร ก็ย่อมต้องการความรู้ทางด้านนี้มากเท่านั้น เป็นที่น่ายินดีว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มจำนวนผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีความพยายามที่จะบรรจุวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านนี้ให้มากขึ้นแก่สังคมไทย อย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวยังไม่บรรลุความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากว่าประเทศไทย ยังขาดแคลนครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรีอีกเป็นจำนวนมาก
    สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความขาดแคลน จำนวนครูทางด้านนี้เป็นอย่างมาก ทั้งในระดับอุดมศึกษา และต่ำกว่าระดับ อุดมศึกษา จึงได้เปิดหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครู สอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีการต่อยอดครู และผู้ที่สนใจจากความรู้ความสามารถระดับปริญญาตรีที่มีอยู่แล้วได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม ในระดับมหาบัณฑิตทางการสอนทางด้านนี้ให้เพียงพอต่อ ความต้องการในวงการการศึกษา ซึ่งน่าจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยขยายการ เรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ประเทศชาติ มากขี้นด้วย

ปี พ.ศ.2540
ก่อตั้งหลักสูตร วท.บ.

    ตามที่ปรากฎชัดว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะระบบทางด้านข้อมูลของอินเตอร์เน็ต ผลของความเจริญนี้ได้มีแผนการนำมาใช้ทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ประจักษ์ชัด ก็คือบุคลากรที่จะเข้าใจและสามารถ ที่จะพัฒนาและใช้ตัวฐานข้อมูลทางการศึกษา รวมทั้งสื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะนำสื่อจากต่างประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชากร จึงจำเป็นจะต้องรีบเร่งพัฒนาสื่อต่างๆ ดังกล่าวภายใต้ภาษาและวัฒนธรรมของเราเอง รวมทั้งต้องอยู่ในระดับถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพด้วย จึงเห็นได้ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตบุคลากร เพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไป
      การผลิตบุคลากรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติ มีเดียนี้จะใช้เวลา 4 ปี โดยรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้องศึกษาในแขนงวิชาต่างๆดังนี้ สาขาเทคโนโลยีพื้นฐาน วิชาการศึกษา(เช่น จิตวิทยาการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล เทคโยโลยีการศึกษา เป็นต้น) วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียพื้นฐาน (เช่น การถ่ายภาพ วิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา กราฟฟิค เทคนิคสีสรร และเสียง สำหรับงานมัลติมีเดีย เป็นต้น) วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์) วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย (เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางมัลติมีเดีย มัลติมีเดียประยุกต์ทางการศึกษา สื่อสารมวลชน โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) และเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย

ปรัชญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้รอบด้าน เน้นงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการออกแบบมัลติมีเดีย มีความชำนาญในการแสวงหาความรู้ใหม่ มีความคิดดีและมีความประพฤติที่ชอบในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญรุ่งเรือง

ปรัชญาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(ปริญญาโท)

มุ่งผลิตครูทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ในด้านวิชาการ องค์ความรู้จะส่งผลต่อการพัฒนา ความรู้ใหม่ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ที่จะมีการจัดการเรียนการสอนโดย การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางด้าน วิชาการและงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาเพิ่มพูนวิชาการในระดับสูงต่อไป

ปณิธาน

1. มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
2. มุ่งก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
3. มุ่งสร้างสรรค์งานทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
4. มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม
3. เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงาน ที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทางด้านคอมพิวเตอเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย

FACULTY | บุคลากร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี

team 1

ผศ.สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์

อาจารย์ประจำสาขา

team 1

อ.วรงค์ ถาวระ

อาจารย์ประจำสาขา

team 1

คุณสิทธิเดช จรรยาพัฒนานุกูล

นักเทคโนโลยีการศึกษา

team 1

คุณทวีรัตน์ หรรษาภิบาล

นักพัฒนาการศึกษา

CONTACT US | ติดต่อเรา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร +66 (0) 2470-8500 ,โทรสาร +66 (0) 2470-8500
e-mail: sit.comit@kmutt.ac.th
facebook: facebook.com/CMM.KMUTT